Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

Sáng ngày 31 tháng 3 năm 2017 các xã về dự họp sơ kết quý I tại huyện báo cáo mẫu này luôn. lưu ý: xã nào có nữ là Đảng viên có tôn giáo báo cáo luôn nhe.
Gửi xã Thanh Tùng, Ngọc Chánh, Tân Dân, Quách Phẩm Bắc, Tân Đức, Tạ An Khương, TAK Đông, Quách Phẩm
Thành phần: BCH Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. vào lúc 13h30 phút ngày 18/11/2016
Hội LHPN các xã - thị trấn gửi danh sách tập huấn về Hội LHPN huyện chậm nhất ngày 28/10/2016. Lưu ý: Đối tượng tập huấn là UV.BCH phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Đề nghị Hội LHPN các xã - thị trấn báo cáo danh sách về văn phòng Hội LHPN huyện đúng thời gian quy định.
«« « 1 2 3 » »»

Tìm kiếm

Đăng nhập

Lượt truy cập

Hôm nay: 36
Tháng 7: 696
Năm 2019: 6280