Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

HỘI LHPN XÃ TÂN ĐỨC, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 -2021 Ban chấp hành: 17 đồng chí Ban thường vụ: 05 đồng chi1 Chủ tịch: Hoàng Thị Nhật Phó chủ tịch: Trần Như Ý Chi hội: 12
HỘI LHPN XÃ TÂN TIẾN, KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Ban chấp hánh: 15 đồng chí Ban thường vụ: 05 đồng chí Chủ tịch: Nguyễn Phương Lan Phó chủ tịch: Nguyễn Thị Nương Chi hội: 12
HỘI LHPN XÃ TẠ AN KHƯƠNG ĐÔNG KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Ban chấp hành: 13 đồng chí Ban thường vụ: 03 đồng chí Chủ tịch: Lê Hồng Sa Phó chủ tịch: Lê Ngọc Hân Chi hội: 09
HỘI LHPN XÃ NGỌC CHÁNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Ban chấp hành: 13 đồng chí Ban thường vụ: 03 đồng chí Chủ tịch: Tống Thị Yến NHi Phó chủ tịch: Lê Hiền Ngoan Chi bộ: 07
BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN XÃ TẠ AN KHƯƠNG KHÓA XI Chi hội: 09 Ban chấp hành: 13 đồng chí Ban thường vụ: 03 đồng chí Chủ tịch: Trần Hồng Hạnh Phó chủ tịch: Hồ Kim Huyên
Đơn vị hành chính gồm: 06 khóm Ban chấp hành: 11 đồng chí Ban thường vụ: 03 đồng chí Củ tịch: Trần Tất Xuyên Phó chủ tịch: Huỳnh Kim Nhị
BAN CHẤP HÀNH HỘI LHPN HUYỆN KHÓA X NHIỆM KỲ 2016 - 2021 - Ban chấp hành: 27 đồng chí - Ban thường vụ: 07 đồng chí - Thường trực: 03 đồng chí Chủ tịch: Ngô Thùy Minh Phó chủ tịch: 02 đồng chí + Nguyễn Thu Hương + Ngô Hồng Dưỡng
«« « 1 » »»

Tìm kiếm

Đăng nhập

Lượt truy cập

Hôm nay: 26
Tháng 7: 686
Năm 2019: 6270