Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

Đề nghị Hội LHPN các xã - thị trấn tổng hợp mẫu báo cáo và báo về Hội LHPN huyện chậm nhất ngày 8/8/2016.
Đề nghị các xã - thị trấn gửi hồ sơ xét đạt kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam trước ngày 28/3/2016.
do tính chất báo cáo gấp nên đề nghị các xã - thị trấn nếu có phát hiện trường hợp thì báo cáo chậm nhất sáng ngày 11/3/2016.
Đề nghị các xã - thị trấn báo cáo các mẫu dứt điểm về văn phòng Hội LHPN huyện sáng ngày 6/11/2015.
«« « 1 2 3 4 5 » »»

Tìm kiếm

Đăng nhập

Lượt truy cập

Hôm nay: 17
Tháng 7: 677
Năm 2019: 6261